• #

Qala qəsəbəsi köməkçi bina

  • Qala qəsəbəsi köməkçi bina
  • Binanın tikintisi