Gravity - BİZİM ŞİRKƏT TAM YANAŞMA YARADIR.

#

TƏFƏRRÜATLI DİZAYNIN YOXLANMASI VƏ QƏBULU Bu mərhələdə komandası hazırlanan konseptin Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olmasını təmin edir və ya Müştərinin əlavə tələbləri və rəylərinə müvafiq şəkildə onu redaktə edir. Layihənin təbiətindən asılı olaraq Müştərinin layihəni qəbul etməsi ya layihənin yekunlaşdırılmasına ya da növbəti mərhələyə çıxarır. GRAVITY bütün müvafiq sənədləşdirməni yekunlaşdırır və Müştərinin yekun təsdiqi üçün təqdim edir. DİZAYNIN YOXLANILMASI VƏ QƏBULU Eskiz dizayn, texniki iqtisadi əsaslandırma, planlaşdırma, icazə və razılaşdırmalar, əsas və təfərrüatlı dizayn müştərilərə kömək etmək üçün dizayn xidmətləri və alt sahələr GRAVITY daxilində birləşdirilib. Dizaynın təkmilləşdirilməsi layihə/texnologiya araşdırması və təkmilləşdirilməsinə hədəflənib. Dizayn və onun təkmilləşdirilməsi düzgün qiymətləndirmə, araşdırma və müştəri ehtiyaclarının qiymətləndirilməsindən başlayır. Biz məlumatı alır, onu qiymətləndirir, mövcud mühiti və şəraiti nəzərdən keçirir və sonra planlaşdırma və konseptə keçirik. Bizim təklif etdiyimiz dizaynlar təhlillərlə başlayır və kompleks sənədləşdirmə və modelləşdirmə ilə bitir. Təklif edilən həllər müştəri üçün uyğundursa, biz layihəni icraya başlamağı təklif edirik. LAYİHƏNİN İDARƏ OLUNMASI VƏ TİKİNTİYƏ NƏZARƏT Layihənin ilk addımlarından GRAVITY düzgün istiqamətdə getməyin nə dərəcədə vacib olmasını anlayır. Biz tapşırıqla əlaqədar obyektləri nəzərə almaqla və hər bir mümkün addımı təhlil etməklə planlaşdırmadan əvvəl hər bir addımı qiymətləndiririk. Tikinti prosesi layihənin icrasında ehtimal ki, ən əsas mərhələdir. Tikintiyə nəzarət etmək üçün texnologiya və mülki işlərdə dəyərli təcrübəyə malik daha təcrübəli mühəndisləri əldə etmək üçün birbaşa ehtiyac var. Tikinti və nəzarət layihələrimizdə biz, dizayn eskizləri, texniki və keyfiyyət standartları, spesifikasiyalar, müvafiq qanunvericilik və tənzimləmələrə uyğun olaraq icra edilməsini təmin edirik. Bizim memarlar, müfəttişlər, sahə nəzarətçiləri SƏTƏM təlimatları, yerli qanunvericilik və Beynəlxalq Mühəndislərinin Federasiyası (FİDİC) kimi beynəlxalq standartlara riayət edirik.