Qala qəsəbəsi köməkçi bina

Görülmüş İş Haqqında

Sifarişçi:
Lahiyənin adı: Qala qəsəbəsi köməkçi bina
Görülən iş: Binanın tikintisi
Məkan: Qala qəsəbəsi köməkçi bina

Digər Layihələr