Konstruksiya İşləri

Polad materiallardan istifadə edərək istehsal olunan metal konstruksiyalar uzunmüddətli istismar və təmir xərcləri tələb etmədən uyğun bir şəraitdə istehsal olunur. 

Metal konstruksiyanın ən vacib xüsusiyyəti, möhkəm və elastik olmasıdır. Ağır və yüngül polad materiallardan istifadə edərək istehsal olunan metal konstruksiyalar uzunmüddətli istifadə edilə biləcək xüsusiyyətlərə sahibdir.

Eyni zamanda, metal konstruksiyaların təkrar emal xüsusiyyətləri, təbiətə təkrar qarışması, və asanlıqla əriməsi olduqca asan baş verir. 

Bu xüsusiyyəti, bir çox ekoloq tərəfindən metal konstruksiyaların seçilməsində üstün bir səbəb olmuşdur. 

Dəmir-metal konstruksiyalardan daha yüngül olan metal konstruksiyalar, quraşdırma döşəməsinin bərbad vəziyyətdə olması nəticəsində belə, quraşdırma zamanı heç bir problem yaşatmır. Yüngül polad materialdan istifadə edilən tikinti sahələrində görünüş olduqca yüngül olur. 

Metal konstruksiyalar müəyyən bir yerdə uzun və qısa müddətli istifadədən sonra nəql edilə və başqa bir ərazidə yenidən istifadə edilə bilər.