Elektrik Sistemlərinin Quraşdırılması

GRAVITY MMC aşağı gərginlikli elektrik sistemlərinin qurulması, sənaye, mülki və digər obyektlər üçün orta və yüksək gərginlik avadanlıqların quraşdırılması və saxlanmasına dair texniki həllərin inkişafında bir sıra xidmətlər təklif edir. 

Enerji təchizatı sistemlərini hazırlayır və yeni qurulmuş şəbəkələrin müxtəlif gərginlik şəbəkələri ilə düzgün birləşməsini nəzərə alaraq elektrik qurğusunun yenidən qurulmasını həyata keçiririk.

Ilk öncə layihələndirmə prosesindən başlayırıq, daha sonra avadanlıqları seçirik, yığılması və çatdırılmasını, quraşdırma və istismara verilməsi, texniki qulluq və təmir, mövcud elektrik qurğularının ətraflı tədqiqi, elektrik təchizatının yenilənməsi və modernləşdirilməsini təmin edirik.

Elektrik avadanlıqlarının ən yaxşı keyfiyyətə nəzarəti təmin edir və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizin ən yaxşı təcrübəsini təklif edirik.